Produkt

Opis

Koncentrat czyszczący

Skutecznie usuwa glony i mech na elewacjach, płytkach, fugach, tynku i kamieniu. Algen- und Moos działa szybko i aktywnie czyści.

Od sierpnia 1kg butelki Algen und Moos wyłącznie na allegro: https://allegro.pl/oferta/algen-und-moos-srodek-do-uzuwania-alg-z-fasad-14103411615

Sposób zastosowania:

Obszary, które mają zostać poddane obróbce, posmarować za pomocą pędzla lub szczotki lub spryskać za pomocą spryskiwacza. Pozostawić materiał do reakcji. W razie potrzeby powtórzyć procedurę, aż nie wystąpi żadna dalsza reakcja. Po zabiegu zmyć rozpuszczony mech i zarodniki czystą wodą.

Zebrać pozostałości roztworu. Postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi usuwania odpadów, chronić powierzchnie przylegające.

Dane techniczne:

Składniki: Ługi, środki powierzchniowo czynne

Środki ochronne:

Produkt jest żrący dla skóry! Należy stosować odzież ochronną (fartuchy olejowe), okulary ochronne

(zal. ochrona twarzy) i rękawice ochronne.

Jedzenie, picie i palenie podczas pracy zabronione. Nie wdychać oparów.

Składowanie:

W oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Po 6 miesiącach należy przetestować użyteczność produktu.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Podłoże:

Wszystkie podłoża odporne na działanie alkaliów.

Zużycie: 

ok. 100 – 400g na m2 (dokładną ilość zużycia ustalić na podstawie próby powierzchniowej).  Przy rozcieńczeniu 1:5 z gotowego 1L mieszanki można umyć ok.7m2 (+/-25%).


Więcej informacji na temat naszych produktów można znaleźć w kartach charakterystyki.

Informacje dodatkowe

Waga Brak danych
Opakowanie

Butelka 1kg, Kanister 5kg, Kanister 11kg, Opakowanie 33kg

Produkt został dodany do koszyka!