Produkt

Opis

Silnie alkaliczny środek do czyszczenia marmuru, trawertynu i wapienia muszlowego

Opis produktu:                             

Biodegradowalna (zgodnie z DIN) pasta czyszcząca. Rozpuszcza najsilniejsze spieki lub wżarte zanieczyszczenia na podłożach głównie wapiennych, takich jak marmur, trawertyn, wapień muszlowy. Może być stosowana również na podłożach zawierających krzemiany.

Obszary zastosowania:               

Alkon 14 nadaje się również do wszystkich materiałów na bazie cementu i wapna.

Sztuczne rodzaje kamienia takie jak lastryko, bloki betonowe, płytki ceramiczne i tynki. Doskonały do eksponowania ornamentów sztukatorskich, stiukowych sufitów itp.

Sposób zastosowania:                

Wstępnie zwilżyć podłoże, pastę nakłada się za pomocą gąbki lub

szczotki na grubość ok. 1-1,5 mm lub spryskiwać urządzeniem natryskowym. Czas ekspozycji zależy od intensywności zabrudzenia (w razie potrzeby sprawdzić na powierzchni próbnej). Następnie najlepiej dokładnie spłukać myjką wysokociśnieniową. Temperatura wody nie powinna przekraczać 45°C. Zaleca się końcową neutralizację kamienia.

Dane techniczne:                          

Składniki: Wodorotlenek sodu, alkohole, niejonowe

środki powierzchniowo czynne, zagęszczacze biologiczne.

Gęstość:  ok. 1.200 g/l

Wartość pH:  pur 14

Lepkość:  10.000 – 11.000 cp

Środki ochronne:                           

Bardzo silnie alkaliczny. Produkt powoduje oparzenia chemiczne! Stosować odzież ochronną (fartuchy olejowe), okulary ochronne (zalecana jest też ochrona twarzy) i rękawice ochronne. Jedzenie, picie i palenie podczas pracy zabronione.

Składowanie:                                

W oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, w którym panują dodatnie temperatury, chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Brak ograniczeń w okresie przydatności do magazynowania. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Podłoże:                                        

Wszystkie typy kamieni wapiennych i krzemionkowych.

Zużycie:                                         

ok. 100 – 350g na m2 (dokładną ilość zużycia ustalić na podstawie próby powierzchniowej). Najlepsze efekty osiąga się nie rozcieńczając produktu.


Więcej informacji na temat naszych produktów można znaleźć w kartach charakterystyki.

Informacje dodatkowe

Waga Brak danych
Opakowanie

Butelka 1kg, Kanister 5kg, Kanister 12kg, Opakowanie 33kg

Produkt został dodany do koszyka!