Produkt

Opis

Odrdzewiacz PH to specjalny preparat do usuwania rdzy i tlenków metali ze wszystkich podłoży niewrażliwych na działanie kwasów. Odrdzewiacz PH służy do usuwania rdzy z części żelaznych, części maszyn, przy renowacji betonu oraz ze wszystkich posiadających plamy rdzy kamieni kwasoodpornych.

Sposób zastosowania:                

Nanieść odrdzewiacz PH na miejsca, które mają być poddane obróbce i poczekać, aż zacznie reagować. Czas ekspozycji zależy od stopnia zardzewienia. Po wystąpieniu widocznej reakcji na obszarach poddanych działaniu preparatu, spłukać czystą wodą.

Składniki:                                       

Fosforany, kwasy mineralne.

Środki ochronne:                         

Produkt jest żrący dla skóry! Stosować odzież ochronną (fartuchy olejowe).

Stosować okulary ochronne (zalecana ochrona twarzy) i rękawice ochronne. Jedzenie, picie i palenie podczas pracy zabronione.

Składowanie:                                

Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Opakowania muszą być chronione przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Należy unikać przechowywania w temperaturze powyżej 30°C i poniżej 0°C. Brak ograniczeń w okresie przydatności do magazynowania.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Podłoże:                                        

Wszystkie materiały kwasoodporne.

Zużycie:                                         

Ok. 100 do 300 g na m2 (dokładną ilość zużycia ustalić na podstawie próby powierzchniowej).


Więcej informacji na temat naszych produktów można znaleźć w kartach charakterystyki.

Informacje dodatkowe

Waga Brak danych
Opakowanie

Butelka 1kg, Kanister 5kg, Kanister 11kg, Opakowanie 33kg

Produkt został dodany do koszyka!