Produkt

Opis

Zawierający rozpuszczalniki impregnat do kamienia naturalnego i sztucznego na bazie oligomerycznych siloksanów.

Obszary zastosowania:                       

Siloxan W 290 jest przeznaczony do hydrofobowej obróbki mineralnych materiałów budowlanych wszelkiego rodzaju, jak kamień naturalny i sztuczny, beton, gazobeton, cegły wapienno-piaskowe, cegły murarskie, wyroby gliniane nieszkliwione, cement włóknisty, tynki mineralne i farby mineralne.

Udowodniono, że zwiększa opór cieplny nawet o 7%.

Sposób zastosowania:                         

Produkt nakłada się poprzez natrysk, malowanie lub zanurzanie na przeznaczony do obróbki materiał budowlany. Aplikację należy wykonać w co najmniej dwóch etapach roboczych, nakładając bardzo grubo i równomiernie mokre na mokre. Skuteczny efekt hydrofobowy jest osiągany tylko wtedy, gdy podłoże jest naprawdę nasycone. Zużycie zależy od chłonności podłoża i zgodnie z doświadczeniem wynosi od 100 do 1000 ml na metr kwadratowy. W skrajnych przypadkach wartość ta może jednak zostać przekroczona.

Dostatecznie zwymiarowane próby powierzchniowe dostarczają informacji o wymaganej ilości i działaniu środka impregnującego. W przypadku podłoży o różnej chłonności (wapień muszlowy), na wyjątkowo zwartych i niechłonnych obszarach kamienia może dojść do pogłębienia koloru (efekt plam), który jednak w świeżym stanie można usunąć za pomocą szmatki nasączonej rozpuszczalnikiem.

Dane techniczne:                               

Składniki:  Węglowodory alifatyczne o niskiej zawartości węglowodorów aromatycznych, oligomeryczne polisiloksany

Gęstość: 780g/l

Limity narażenia: dolna: 1,0 obj. % górna: 7,5 obj. %

Temp. zapłonu: około 38°C

Zawartość oligomerycznych

siloksanów: ok. 6,7

Nr kodu odpadu: 553 70

Środki ochronne:                               

Produkt zawierający rozpuszczalniki! Łatwopalny! Zapewnić dobrą wentylację.

Odzież ochronna (fartuchy olejowe), okulary ochronne (zalecana ochrona twarzy) i rękawice ochronne. Jedzenie, picie i palenie podczas pracy zabronione.

Składowanie:                                  

W oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Należy unikać temperatur przechowywania powyżej 30°C i poniżej -10°C. Po 9 miesiącach składowania materiał powinien zostać sprawdzony metodą prób na materiale budowlanym. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Podłoże:                                          

Wszystkie chłonne podłoża na bazie mineralnej, np. kamień naturalny/sztuczny, cegła, klinkier, beton, tynk, farby mineralne.


Więcej informacji na temat naszych produktów można znaleźć w kartach charakterystyki.

Informacje dodatkowe

Waga Brak danych
Opakowanie

Butelka 1kg, Kanister 5kg, Kanister 10kg, Opakowanie 30kg

Produkt został dodany do koszyka!