Produkt

Opis

Czyścik do kamienia S to koncentrat czyszczący do wszystkich podłoży kwasoodporny. Służy do usuwania osadów organicznych i nieorganicznych.

Płynny, nie zawierający kwasu fluorowodorowego, biodegradowalny (zgodnie z DIN). Stosować w postaci czystej lub rozcieńczonej. Precyzyjnie dobrane środki powierzchniowo czynne opóźniają wnikanie środka czyszczącego w podłoże.

Obszary zastosowania:                    

Czyści i rozpuszcza zabrudzenia atmosferyczne, tłuszcze,

oleje, wosk i uporczywe osady organiczne i nieorganiczne, porosty mchu i alg, osady z grzybów i gąbek.

Sposób zastosowania:                     

Kamienie wstępnie zwilżyć. Nanieść produkt za pomocą gąbki lub szczotki. Należy sprawdzić, czy nie ma zacieków i ew. usunąć. Czas ekspozycji zależy od stopnia zanieczyszczenia (zalecamy wykonanie próby).

Chronić powierzchnię przeznaczoną do obróbki przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i silnym wiatrem. Spłukać z czystą wodą, najlepiej pod ciśnieniem (zalecane ciśnienie 100 bar/95°C lub gorącą parą) do momentu, gdy na dyszy nie będzie się już tworzyć piana. Zawsze pracować od dołu do góry. Na koniec ponownie spłukać od góry czystą wodą. Rozcieńczenie w zależności od zanieczyszczenia : 1 (pur) do 1:10.

Przestrzegać  przepisów dotyczących ścieków.

Dane techniczne:                             

Składniki: Kwas mineralny, środki powierzchniowo czynne, inhibitory,

Rozpuszczalność: mieszalne z wodą w każdym stosunku

Gęstość: 1.100 g / l

Wartość pH: 1,5

Bezpieczeństwo techniczne

Wskazówki:                                      

Oznakowanie: środek żrący!

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

R 25 Działa toksycznie po połknięciu.

R 34 Powoduje oparzenia.

Wskazówki bezpieczeństwa: S 7/9 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w miejscu dobrze wentylowanym.

S 26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

S36/37 Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.

Klasa zagrożenia wodnego: 1- lekko szkodliwy dla wody (ocena własna)

Środki ochronne:                             

Środek żrący! Części wrażliwe na działanie kwasów, takie jak szkło, aluminium,                                                                             aluminium anodowane i miedź należy zakryć lub okleić.  Odzież ochronna (fartuchy olejowe), okulary ochronne (zalecana ochrona twarzy) i rękawice ochronne. Jedzenie, picie i palenie podczas pracy zabronione.

Składowanie:                                   

W oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Pojemniki przechowywać i transportować wyłącznie w pozycji pionowej. Brak ograniczeń w okresie przydatności do magazynowania.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Podłoże:

Wszystkie rodzaje kamienia naturalnego i sztucznego odpornego na działanie    kwasów

Zużycie:                                           

ok. 100 do 300 g/m2 (dokładne wartości zużycia można ustalić tylko na podstawie próby powierzchniowej).


Więcej informacji na temat naszych produktów można znaleźć w kartach charakterystyki.

Informacje dodatkowe

Waga Brak danych
Opakowanie

Butelka 1kg, Kanister 5kg, Kanister 11kg, Opakowanie 33kg

Produkt został dodany do koszyka!