Produkt

Opis

WRA 80 jest bezrozpuszczalnikowym koncentratem mikroemulsyjnym na bazie silanu/siloksanu, który może być rozcieńczany wodą i tworzy mikroemulsje.

Pomysłowa kombinacja chemiczna gwarantuje najwyższe właściwości ochronne przed olejami, smarami, woskami, wodą, solą drogową i brudem (produkt jest warunkowo kwasoodporny).

Materiały budowlane nasycone preparatem WRA 80 uzyskują efekt ochronny przed mrozem i solą odmrażającą. Nie ma to wpływu na dyfuzję pary wodnej z podłoża. WRA 80 osiąga ekstremalny efekt wgłębny przy wysokim rozcieńczeniu, tzn. przy mieszance 1:9, głębokość penetracji w granicie wynosi ok. 2 4 mm, w betonie do 15 mm w procesie zalewania aż do nasycenia.

Przy niewielkim rozcieńczeniu można uzyskać pogłębienie tonacji koloru. W przeciwieństwie do tradycyjnych impregnatów ochronnych nie uzyskuje się ochrony powierzchniowej, lecz efekt głębi. Oznacza to, że cząsteczki zostają pokryte impregnatem w mikroporach i ulegają krzemionkowaniu (utwardzają się same w sobie). Nie ma wpływu na odporność na poślizg, nie ma połysku, nie ma nawarstwień, nie ma tzw. chodników, a w przypadku zarysowania powierzchni nie ma znaczącego pogorszenia efektu głębi.

Obszary zastosowania:

WRA 80 rozcieńczony wodą jest uniwersalnym środkiem hydrofobowym do chłonnych, mineralnych, również alkalicznych podłoży, takich jak beton, konfalt, jastrychy, kamienie naturalne i sztuczne, cegły, a także do farb i tynków mineralnych.

Ponadto WRA 80 nadaje się do gruntowania przed spoinowaniem, jako podkład pod tynki, farby na bazie żywic silikonowych, tynki, powłoki betonowe oraz do późniejszej hydroizolacji produkowanych fabrycznie lekkich wypełniaczy i materiałów budowlanych z gliny, gazobetonu, wapienia, cementu włóknistego i włókien mineralnych.

Cechy:

Koncentrat siloksanowy nie zawierający wody i rozpuszczalników, tzn. nie wymagający technicznie skomplikowanych urządzeń mieszających, mieszalny z wodą, rozcieńczalny wodą bieżącą.

Mikroemulsje siloksanowe aktywowane wodą powinny zostać poddane obróbce jeszcze w dniu ich wykonania. Bezwonny.

Całkowite zespolenie impregnatu z materiałem budowlanym Zachowanie ochrony molekularnej nawet w przypadku uszkodzenia przez pęknięcia.

Materiał pozostaje oddychający. Odporne na promieniowanie UV lub warunki atmosferyczne.

Wyjątkowo wysoka stabilność alkaliczna.

Bariera chlorkowa i tym samym ochrona przed korozją zbrojenia. Całkowicie przejrzysty.

Koncentrat może być stosowany po 48 godzinach na każdy mineralny materiał budowlany. Algicyd / Fungicyd z możliwością regulacji.

Nie pogarsza odporności na poślizg. Nie pozostawia połysku.

Nie powoduje matowania.

Trwała, długotrwała ochrona dzięki krzemionkowaniu.

Sposób zastosowania:

WRA 80 rozcieńczona wodą musi zostać przerobiony w dniu mieszania, tzn. można rozcieńczyć tylko tyle produktu, ile można przerobić w tym samym dniu. Rozcieńczalnik należy nanosić 3 do 4 razy bezciśnieniowo i nienatryskowo bardzo grubo metodą mokre na mokre na powierzchnię materiału budowlanego. Metoda zalewania jest metodą preferowaną. Materiał budowlany, który ma być poddany obróbce, powinien optycznie wyglądać na suchy. Do rozcieńczania WRA 80 nadaje się woda z kranu. Podczas mieszania WRA 80 z wodą, związek ten musi być krótko mieszany. Powstają drobnocząsteczkowe opalizujące mikroemulsje, które nie zmieniają swojego wyglądu nawet wtedy, gdy nie nadają się już do użytku (nakładają się na siebie).

Możliwość chodzenia:

Możliwość chodzenia osiąga się po 5 do 10 godzinach. Powierzchnie są odporne po 24 do 48 godzinach, w zależności od temperatury. Ostateczne utwardzenie następuje po ok. 20 dniach. Należy unikać „nadwyżki”, w przeciwnym razie powstaną smugi.

Zużycie:

Z jednego litra koncentratu WRA 80 i 9 litrów wody bieżącej otrzymujemy 10 litrów gotowej do użycia mieszanki. Wydajność z litra gotowej do użycia mieszanki jest wystarczająca dla powierzchni 5-10 m² w zależności od chłonności impregnowanego materiału. W zależności od chłonności materiału budowlanego daje to zużycie od 80 do 130 gramów gotowej mieszanki na metr kwadratowy. Generalnie zalecamy wykonanie próby powierzchniowej. Ogólnie rzecz biorąc, dobre wyniki uzyskuje się, gdy WRA 80 jest stosowany w rozcieńczeniu od 1 : 9 do 1 : 14. Nadwyżka powinna zostać rozdzielona.

Środki ochronne:

Należy zwrócić uwagę na zapewnienie dobrej wentylacji. Unikać kontaktu ze skórą. Należy nosić okulary i rękawice ochronne, zalecana jest ochrona twarzy. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas pracy.

Składowanie:

WRA 80 może być przechowywany w postaci nierozcieńczonej w zamkniętych pojemnikach przez co najmniej 12 miesięcy od daty dowodu dostawy. Opakowania muszą być chronione przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Należy unikać przechowywania w temperaturze powyżej 30°C i poniżej 0°C.

Składowanie po tym okresie nie musi oznaczać, że towar nie nadaje się do użytku. Jednakże sprawdzenie przez użytkownika wartości właściwości wymaganych dla danego zastosowania jest w tym przypadku niezbędne ze względu na zapewnienie jakości.


Więcej informacji na temat naszych produktów można znaleźć w kartach charakterystyki.

Informacje dodatkowe

Waga Brak danych
Opakowanie

Butelka 1kg, Kanister 5kg, Kanister 10kg, Opakowanie 30kg

Produkt został dodany do koszyka!