Produkt

Opis

Koncentrat czyszczący z kwasów mineralnych, dopasowanych środków zwilżających i inhibitorów.

Obszary zastosowania:               

Niezawodnie usuwa nalot cementowy i betonowy ze wszystkich mineralnych materiałów budowlanych. Idealny do tzw. „zakwaszania” świeżo zaspoinowanego klinkieru lub odsłoniętego muru licowego i betonu płukanego. Nadaje się również do czyszczenia urządzeń do mieszania cementu, części szalunków lub narzędzi. Środek do usuwania zacieków cementu i betonu może być również stosowany do usuwania wykwitów chlorkowych lub siarczanowych.

Sposób zastosowania:                

Zastosowanie na podłożach mineralnych do usuwania zacieków betonowych, cementowych i z fug: Przed każdym zastosowaniem należy sprawdzić przydatność produktu na powierzchni próbnej Rozcieńczenie w zależności od stopnia zabrudzenia, stosować w stanie czystym lub w rozcieńczeniu 1:10 Nanieść roztwór czyszczący, pozostawić na krótko i zmyć wodą pod wysokim ciśnieniem. Za wszelką cenę należy unikać wysychania płynu czyszczącego na materiale budowlanym.

Zawsze pracować od dołu do góry. Należy zawsze utrzymywać w stanie wilgotnym części elewacji znajdujące się poniżej.

Zastosowanie: Betoniarki i części szalunków.

Spryskać świeżo zdjęte elementy szalunku, pozostawić na kilka minut i spłukać wodą. (Proporcja mieszania: 1:5 lub nierozcieńczony) Betoniarki i urządzenia pompujące spryskać roztworem w proporcji mieszania 1:5, pozostawić na ok. 10 min. i zmyć wodą pod wysokim ciśnieniem.

Zakryć anodowane części, aluminium, cynk, metale nieżelazne i wrażliwe na kwasy kamienie naturalne i sztuczne!

Przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących ścieków!

Środki ochronne:                         

środek żrący! Części wrażliwe na działanie kwasów, takie jak szkło, aluminium, eloxal i miedź należy zakryć lub okleić. Odzież ochronna (fartuchy olejowe), okulary ochronne (zalecana ochrona twarzy) i rękawice ochronne. Jedzenie, picie i palenie podczas pracy zabronione.

Składowanie:                                

W oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Brak ograniczeń w okresie przydatności do magazynowania. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Podłoże:                                        

Wszystkie podłoża kwasoodporne.

Zużycie:                                         

ok. 50 – 300 gr./mkw (dokładną ilość zużycia należy ustalić na podstawie próby powierzchniowej).


Więcej informacji na temat naszych produktów można znaleźć w kartach charakterystyki.

Informacje dodatkowe

Waga Brak danych
Opakowanie

Butelka 1kg, Kanister 5kg, Kanister 10kg, Opakowanie 33kg

Produkt został dodany do koszyka!