Produkt

Opis

Płynny koncentrat przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego

OCHRONA ELEWACJI DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI

Substancja(-e) czynna(-e) dla 100g produktu: Chlorek didecylodimetyloamoniowy 10g.

Przed użyciem należy przeczytać etykietę oraz informacje dotyczące produktu.

SPECYFIKACJA:

Klarowna ciecz, bezbarwna do żółtawej

Czysta wartość pH: 7,4 }0,6

Wartość pH przy 10 g/l: 7,5 }0,5

Gęstość przy 20° C : 0,98 }0,01g/cm3

Temp. zamarzania : -4°C

WŁAŚCIWOŚCI:

Składnik aktywny: czwartorzędowy amon (chloryn dimetylo-decylowy amonu)

Dzięki obecności czwartorzędowego amonu, produkt posiada szerokie spektrum działania.

– środek bakteriobójczy

Niska wrażliwość na obecność substancji zakłócających

Niekorozyjny dla powszechnie stosowanych materiałów w stężeniu aplikacyjnym

Silnie nawilżający, niskie napięcie powierzchniowe dzięki powierzchniowo czynnym właściwościom czwartorzędowego amonu

OPIS PRODUKTU:

MRB 12 może być stosowany na wszystkich podłożach.

Nanieść na przygotowane podłoże, wizualnie suche i chłonne Przeprowadzić test przydatności.

Produkt nakładany jest na powierzchnię poprzez natrysk, pędzlem lub wałkiem.

Temperatura podłoża: nie stosować poniżej +5° lub powyżej +30° Zapewnić wystarczającą wentylację w pomieszczeniach.

Nie wolno łączyć lub mieszać produktu z innymi produktami.

Czas reakcji ok. 5- 10 godzin, chronić przed deszczem.

Wykonać próbę powierzchniową

Instrukcja użytkowania:

MRB 12 jest produktem bakteriobójczym, drożdżakobójczym i wirusobójczym.

Najpierw oczyścić sprzęt i powierzchnie, a następnie spłukać.

DMS należy stosować za pomocą pistoletu do piany, spryskiwacza lub przez namaczanie. Nie należy ponownie myć produktu!

Rozcieńczenie: 1:10 (1 litr produktu na 10 litrów wody) Po użyciu oczyścić sprzęt do aplikacji.

OPAKOWANIE

Kanister 10l Kanister 30l Beczka 220l IBC 1000l

Produkt należy zużyć w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji.

ŚRODKI OCHRONNE:

Produkt może powodować oparzenia skóry! Stosować odzież ochronną, okulary i rękawice ochronne.

Jedzenie, picie i palenie podczas pracy zabronione. Nie wdychać oparów.

Ze względu na obecność czwartorzędowego amonu, produkt może zmatowić pleksiglas.


Więcej informacji na temat naszych produktów można znaleźć w kartach charakterystyki.

Informacje dodatkowe

Waga Brak danych
Opakowanie

Butelka 1kg, Kanister 5kg, Kanister 10kg, Opakowanie 30kg

Produkt został dodany do koszyka!